Ruim 30 jaar ervaring als bestuurs-juridisch adviseur, aanvankelijk als gemeenteambtenaar en sinds 2003 zelfstandig. Inmiddels gespecialiseerd in complexe ruimtelijk-sociale projecten, waaronder woonbootproblematiek. Treedt op als senior juridisch adviseur voor bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Is voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, en verweerder in (of aanjager van) bestuursrechtelijke zaken. De laatste jaren ligt de focus op omgevingsrecht, en ook is er ruime ervaring met Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, APV en openbare orde. Tevens door de wol geverfd in staatsrechtelijke taken als de raadsgriffie.

Het bestuursrecht is niet ingewikkeld - de kunst is om het aan iedereen goed uit te leggen. Het gaat om de mensen en hun belangen. Uiteindelijk draait het om zorgvuldige en evenredige democratische besluitvorming.

'Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd'
(Winston Churchill).

Algemene voorwaarden