Opleiding
1985 Atheneum alpha, Van der Waals Scholengemeenschap Amsterdam
1993 Rechtsgeleerdheid staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
   
Gemeenteambtenaar 1994-2002
1994-1998 gemeente Beemster, juridisch adviseur: algemeen juridisch advies, burgerlijke stand, rampbestrijding (zowel in oefening als in realiteit), secretaris commissie bezwaarschriften, secretaris Stichting Zorg voor Bejaarden Beemster.
1998-2001 stadsdeel Amsterdam Zeeburg, juridisch adviseur: algemeen juridisch advies, secretaris commissie bezwaarschriften, invoeren betaald parkeren Borneo-Sporenburg (Oostelijk Havengebied), projectleider SAIL 2000, interim hoofd afdeling Algemeen bestuurlijke en juridische zaken (juridische zaken, horeca, veiligheid, APV-vergunningen).
2002 gemeente Amsterdam, Dienst Welzijn (kunst en cultuur, onderwijs, daklozenopvang, allochtonenorganisaties, sport, gehandicaptenzorg), senior juridisch adviseur: algemene juridische advisering, contracten, subsidies, bestuursovereenkomsten.
   
Zelfstandig sinds 2003

   

Algemeen

1998-2010 stadsdeel Amsterdam Zeeburg, voorzitter stembureau Borneo eiland
2003 gemeente Weesp, juridisch adviseur APV en horeca
2003-2005 stadsdeel Amsterdam Noord, algemeen juridisch adviseur
2004 stadsdeel Amsterdam Zeeburg, notitie handhavingsbeleid
2006-2007 stadsdeel Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, interim hoofd juridische zaken, o.a. samenvoegen van twee juridische afdelingen, invoering van specialistische juridische advisering en stroomlijnen van de bezwaarprocedure
2005-2006 Gemeente Amsterdam, Dienst Binnenwaterbeheer, nieuwe methode van vergunninguitgifte voor exploitatie van passagiersvaart
2007-2009 stadsdeel Amsterdam Noord, raadsgriffie, o.a. secretaris Rekenkamercommissie, commissie Ruimtelijke ordening, ondersteuning griffier
2008 gemeente Amsterdam, Dienst DMO, opstellen handhavingsnotitie Wet kinderopvang en advisering nieuwe Algemene subsidieverordening
2014 aanwijzing monument Amstelhof Amsterdam, advisering
2018 gemeente Schagen, advisering Wet aanpak woonoverlast
2019 stadsdeel Amsterdam Oost, advisering over en opstellen van nieuwe concessie overeenkomst Jeugdland
2019 Vervoerregio Amsterdam, senior juridisch adviseur
   

Projectleider

2007-2012 stadsdeel Amsterdam Zeeburg, project verplaatsing woonboten voor (o.a. verplaatsen 15 woonboten naar nieuwe locatie binnen Amsterdam, invoeren erfpacht voor woonboten)
2012-2016 gemeente Ouder-Amstel, woonbotenproject op industrieterrein (o.a. nieuwe regeling in bestemmingsplan en verplaatsing 4 woonboten naar Amsterdam)
2013 stadsdeel Amsterdam Oost, project verplaatsing woonboten Diemerzeedijk
2016 stadsdeel Amsterdam Zuid, ontwarren kluwen besluitvorming ligplaatsen passagiersvaart
   
Commissie bezwaarschriften
1993-2017 gemeente Weesp, secretaris, lid en plv. voorzitter
1994-1998 gemeente Beemster, secretaris
1998-2006 stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost, lid
1998-2002 stadsdeel Amsterdam Zeeburg, secretaris
2002-heden gemeente Landsmeer, secretaris, lid en voorzitter
2003 stadsdeel Amsterdam Zuider-Amstel, secretaris
2003-2006 stadsdeel Amsterdam Noord, secretaris
2005-2010 gemeente Castricum, lid en voorzitter
2005 stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, secretaris
2005 stadsdeel Amsterdam De Baarsjes, plv. voorzitter
2006-2018 gemeente Ouder-Amstel, secretaris
2007-2011 gemeente Huizen, secretaris
2008-2009 gemeente Diemen, secretaris
2008-2010 gemeente Oostzaan
2009-2010 stadsdeel Amsterdam Oost, secretaris
2011-2015 stadsdeel Amsterdam-West, voorzitter
2013 gemeente Ouder-Amstel, invoering HR21 (ambtenarenrecht), secretaris
2015-heden gemeente Almere, secretaris, lid en tevens plv. voorzitter
2015-heden gemeente Amsterdam centrale stad, secretaris
2017 gemeente Amsterdam, eenmalige commissie passagiersvaart, voorzitter
2018-2019 gemeenten Zeewolde en Harderwijk, secretaris
2020-heden gemeenten Amsterdam, Juridisch Bureau (stadsdelen)
   
Juridische vertegenwoordiging voor bezwaarschriftencommissie, rechtbank, ABRS
2003-2005 een Gelders hotel-restaurant, terrasvergunning
2003-2005 een bewonersgroep van ouderen, bomenkap Duivendrecht
2006 mijn moeder, gehandicaptenvervoer gemeente Amsterdam
2006 gemeente Enkhuizen, vertegenwoordiging voor rechtbank over bouwproject
2007 Havenbedrijf Amsterdam, nomaden en woonboten ADM terrein
2007 stadsdeel Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, beeld Theo van Gogh, zaak-Dappermarkt
2008-2013 Stichting Perspectief Utrecht, stichting voor inclusie van mensen met een verstandelijke beperking
2009 een bewoonster van gemeente Oudewater over uitschrijving GBA
2012-heden Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Utrecht
2012-2015 een bewonersgroep in een verkeerszaak tegen gemeente Utrecht
2014 een groep woonbootbewoners tegen bestemmingsplan Cruquius, Amsterdam Oost 
2020-heden gemeenten Amsterdam, Juridisch Bureau (stadsdelen)