Actief als (senior) bestuurlijk juridisch adviseur sinds 1994

Activiteiten als gemeenteambtenaar, o.a.:

- invoering Wet voorzieningen gehandicapten
- ambtenaar rampbestrijding (in oefening en realiteit)
- secretaris Stichting Zorg voor Bejaarden
- projectleider Sail 2000 voor stadsdeel Zeeburg
- interim hoofd afdeling Algemene bestuurlijke en juridische zaken, stadsdeel Zeeburg
- invoeren betaald parkeren Borneo-Sporenburg, Oostelijk Havengebied Amsterdam

Secretaris bezwaarschriftencommissie, vast en plaatsvervangend:
- gemeente Beemster
- gemeente Weesp
- gemeente Oostzaan
- gemeente Landsmeer
- gemeente Ouder-Amstel
- stadsdeel Zeeburg
- stadsdeel Oud-Zuid
- stadsdeel Amsterdam Noord
- stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
- gemeente Diemen
- gemeente Huizen
- gemeente Almere
- gemeente Amsterdam, centrale stad
- gemeente Zeewolde
- gemeente Harderwijk

Lidmaatschap bezwaarschriftencommissie:
- stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost 1998-2006
- gemeente Weesp 1994-2017
- gemeente Castricum - 2005-2010
- stadsdeel Amsterdam-Zeeburg 1998-2002
- stadsdeel Amsterdam De Baarsjes (plv. voorzitter) 2005
- gemeente Landsmeer (tevens plv. voorzitter) 2002 - heden
- stadsdeel Amsterdam-West (voorzitter) 2011-2015
- eenmalige commissie passagiersvaart Amsterdam (voorzitter) 2017
- gemeente Almere (tevens plv. voorzitter) 2018 - heden

Vertegenwoordiging van stadsdelen, gemeenten, bedrijven, stichtingen en bewoners in bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepszaken op het gebied van o.a.:
- Wro
- Woningwet
- Drank- en Horecawet
- APV
- woonboten
- parkeren
- bijstandszaken.
- gehandicaptenvoorzieningen
- huisvesting
- verkeer

Interim bestuurlijk juridisch adviseur voor gemeente en stadsdeel, op het gebied van o.a.:
- primair onderwijs
- welzijnssubsidies
- APV
- juridische kwaliteitszorg
- handhaving
- dualisering / dualisme

Juridisch projectadviseur voor gemeenten en stadsdelen, o.a.:
- nieuwe methode van vergunninguitgifte voor exploitatie van passagiersvaart
- invoering Wet Kinderopvang
- nieuwe Algemene subsidieverordening
- organisatie van de raadsgriffie

Interim manager:
- o.a. samenvoegen van twee juridische afdelingen, invoering van specialistische juridische advisering en stroomlijnen van de bezwaarprocedure

projectleider:
- project verplaatsing woonboten voor een Amsterdams stadsdeel
- project woonboten op industrieterrein voor een Noord-Hollandse gemeente

Juridische vertegenwoordiging van:
- een Gelders hotel-restaurant
- een bewonersgroep van ouderen
- stichting perspectief te Utrecht
- het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigenen
- een bewonersgroep in een verkeerszaak
- een groep woonbootbewoners