Juristen die de weg weten in gemeenteland in het algemeen en in bestuurlijk Amsterdam in het bijzonder zijn dun gezaaid. Bovendien werken zij vaak al bij een gemeentelijke dienst of stadsdeel. Het is dan ook moeilijk om voor projecten of specialistische taken tijdelijk juridische ondersteuning te vinden. Die ondersteuning kan ik bieden.

De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik gewerkt als adviseur, manager en projectleider bij onder andere een kleine gemeente in Noord-Holland, een Amsterdams stadsdeel en een grote Amsterdamse dienst. Sinds 2003 werk ik als zelfstandig bestuursjurist, op deze gebieden:

  • Algemene wet bestuursrecht: secretariaat bezwaarschriftencommissie, bestuursprocesrecht, mandaat en delegatie;
  • Jeugdwet, WMO, Participatiewet
  • Awb (welzijns)subsidies: structurering, juridische control en procedures
  • Wro/Wabo: ruimtelijke ordening en bouwen, vergunningen, handhaving en procedures
  • Gemeentewet: raadsgriffie
  • Verordening op het binnenwater: beleid, vergunningen, handhaving en procedures (woonboten, passagiersvaart e.d.);
  • Wet openbaarheid van bestuur.

Mijn onafhankelijkheid garandeert eerlijke en snelle juridische advisering, waarbij een open en informele samenwerking met de opdrachtgever centraal staat. Mocht bovenstaande uw interesse hebben gewekt dan overleg ik graag met u in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden tot samenwerking.

Algemene voorwaarden